Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska – krátký report

V sobotu 3. října 2020 vyrazila poměrně početná bryologická skupina na exkurzi Moravskoslezské pobočky ČBS do údolí Trubiska. Toto údolí je přírodovědně velmi zajímavé, nachází se zde hned dvě přírodní památky a také okolní lesy jsou druhově pestré a zachovalé.

Nejprve jsme navštívili Přírodní památku Rybník Neratov, která byla vyhlášena zejména kvůli ochraně vodních bezobratlých a obojživelníků. Vylovili jsme zde z vody stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum) a prozkoumali bryoflóru na kamenném zpevnění břehu a také na vzrostlých stromech podél cesty. Postupovali jsme bryologickým tempem podél silnice a podmáčených příkopů k blízké přírodní památce Trubiska. Jedná se o kosené podmáčené louky a na malé části se nachází také fragment pěnovcového lučního prameniště. Mechorosty zde tvořily bohaté porosty, ale většinou se jednalo o běžný druh károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata). Objevili jsme ale také menší populaci vzácnějšího mechu jílovka luční (Breidleria pratensis), možná známějšího pod synonymem rokyt luční (Hypnum pratense).

Nezklamaly ani okolní lesy a podmáčené okolí potůčku, kde jsme kromě řady dobře poznatelných velkých druhů mechů (např. Eurhynchium angustirete, Plagiomnium undulatum) a játrovek (např. Conocephalum conicum, Plagiochila asplenioides) našli i několik zajímavých hub jako lošák jelení (Sarcodon imbricatus), který tvoří mykorhizu se smrkem a v minulosti kvůli imisím z našich lesů začal mizet, nyní se však pozvolna vrací. Na smrk je vázaný také ryzec datlí (Lactarius picinus) nebo čirůvka kravská (Tricholoma vaccinum), které jsme zastihli ve smrčině s bohatě vyvinutým mechovým patrem.

Náš původní plán – polední svačina v závěru údolí u zámečku Trubiska – se ukázal díky bryologickému tempu časově nereálný, a tak bohužel k zámečku všichni nedorazili. Se značným zpožděním a značně vyhladovělí jsme dorazili alespoň k rybníku Kačeňák. Zde si nejmladší a nejnadšenější účastníci exkurze vyplnili pracovní listy a zopakovali nabyté znalosti. Nejvytrvalejší účastníci dorazili nakonec i k zámečku Trubiska, ale obdivovaly se zde spíše historické fotografie na informačním panelu ukazující, jak romanticky toto místo v minulosti vypadalo. Zde jsme prozkoumali epifytické mechorosty rostoucí na dvou vzrostlých javorech mléčích před zámečkem. Pěkně vyvinutá byla i společenstva epifytických lišejníků – nejnápadnějším druhem byl téměř ohrožený větvičník slívový (Evernia prunastri). Zpět jsme se vraceli stejnou cestou, tentokrát už turistickým tempem, takže za 45 min. jsme stáli u zaparkovaných aut.

Text: J. Tkáčiková a J. Kocián

Foto: J. Kocián a J. Tkáčiková

Foto 1. účastníci exkurze

Foto 2. Měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum)

Foto 3. Lošák jelení (Sarcodon imbricatus) je pro své velké šupiny na klobouku, ostnitý hymenofor a celkový vzhled nezaměnitelnou houbou.

Foto 4. Větvičník slívový (Evernia prunastri) na kůře starého javoru klenu.

Foto 5. Zámeček Trubiska

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.