Mykologická exkurze v Poodří – krátký report

V neděli 4. října 2020 se uskutečnila mykologická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS do okolí Studénky a Bartošovic. Pět zájemců se nejprve vydalo cestou od železniční stanice ve Studénce směrem k rybníku Kotvice. V olšině podél toku Mlýnky rostla vzácnější čechratka olšová Paxillus rubicundulus. Jinak zde rostlo pouze několik zcela běžných druhů.

Druhá část exkurze vedla po západním okraji Nového rybníka a severní hrázi rybníka Kotvice. Zdejší mykoflóra se skládala téměř výhradně z lignikolních druhů, které se v regionu vyskytují hojně. Za zmínku snad stojí pouze troudnatec jasanový (Perenniporia fraxinea), který se v našem regionu vyskytuje spíše ojediněle. Druh je veden v červeném seznamu jako ohrožený druh (EN).

Poslední část exkurze mířila k Bartošovickým rybníkům. Výskyt hub zde byl zcela minimální. Ovšem našly se zde dva opravdu zajímavé druhy. Vzácná holubinka citlivá (Russula luteotacta)  byla očekávána, protože zde  má jednu z mála lokalit na severní Moravě a ve Slezsku. Význačným znakem je žloutnutí dužniny na poraněných místech. Tato holubinka je vedena v červeném seznamu jako takřka ohrožený druh (NT). Druhým druhem byla mohutná trsnatá pečárka Bohusova (Agaricus bohusi). Trsy jsou složeny z 20 až 30 jednotlivých plodnic a průměr jejich klobouku může být 20 až 25 cm. Charakteristická jsou vlákna spojující okraj klobouku se třeněm.

Navštívená oblast je známá svou bohatou mykoflórou a zejména výskytem vzácných druhů hřibovitých hub. Očekávání těchto nálezů se bohužel nenaplnilo.

Text a foto Jiří Lederer

Foto 1. Čechratka olšová Paxillus rubicundulus

Foto 2. Trs plodnic pečárky Bohusovy Agaricus bohusi

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.