Exkurze do lomu Kukačka u Bílé Vody – krátký report

Další z pobočkových exkurzí se uskutečnila v sobotu 15. srpna 2020 ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka a směřovala patrně do nejodlehlejšího koutu území působnosti pobočky, do Bílé Vody na Javornicku. Na parkovišti před zámkem Marianny Oranžské se sešlo celkem 20 účastníků převážně z řad jesenických turistů, vedoucími exkurze byli Radim Hédl a Vojtěch Taraška.

Hned u zámku nás překvapilo zplanělé Geranium sibiricum. Záhy jsme se zanořili do pohraničního hvozdu, jehož exotický ráz podtrhoval nezvykle hojný výskyt douglasky tisolisté. Zkraje lesa jsme mohli obdivovat památný strom – tis červený, jenž díky svému úctyhodnému stáří pamatuje i vycházky zmiňované princezny Marianny. Trasa dále vedla cestou necestou až k opuštěnému lomu Kukačka, někdy též zvanému Na vyhlídce, kde se dříve těžily dolomitické vápence. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších lokalit vápnomilné květeny na Jesenicku. V Komenského koutku jsme si mohli názorně demonstrovat zástupce čtyř různých rodů čeledi hořcovitých, a to Gentiana cruciata, Gentianella amarella subsp. amarella, Gentianopsis ciliata a Centaurium erythraea.  K vzácnějším druhům (přinejmenším regionálně), které jsme zde pozorovali, dále patří Carex panicea, Inula conyzae, (oba druhy zaznamenány poprvé), Carex flacca, Dianthus superbus subsp. superbus, Polygala comosa nebo Primula veris. Nepodařilo se nám naopak ověřit výskyt Parnassia palustris, která je z lomu Kukačka doložena herbářovou položkou z 80. let 20. stol. (OVMB), ba ani Carex tomentosa, kterou zde poprvé zaznamenali R. Hédl a M. Chudomelová loni na podzim (viz položka v OLM). Nenalezli jsme ani jeřáb z okruhu Sorbus aria, jenž je z lokality uváděn pod jménem S. danubialis a jehož taxonomická příslušnost vyžaduje revizi.

Z lomu jsme se vydali na jih podél pohraničních patníků, čímž naše exkurze rázem získala mezinárodní charakter. V místech, kde pravděpodobně kdysi stával hostinec Zur Gucke, jsme narazili na plošně malou, avšak druhově bohatou teplomilnou stráňku s Bromus erectus a několika jedinci Gentiana cruciata. Okolo Hauerovy kaple jsme se pak stočili zpět k Bílé Vodě, kde jsme exkurzi úspěšně zakončili. Jakkoliv pozoruhodné byly botanické nálezy, největším překvapením této exkurze byla mimořádná účast z řad široké veřejnosti. Snad se podaří její přízeň si udržet…

Foto 1. Pohled do lomu Kukačka.

Foto 2. Demonstrace.

Foto 3. Hořec křížatý (Gentiana cruciata).

Foto 4. Hvozdík pyšný (Dianthus superbus).

Foto 5. Určit či neurčit? To je, oč u chrp běží!

Foto 6. Hauerova kaple.

Text: V. Taraška a R. Hédl

Foto: K. Vojtěchová

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.