Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis – rosička krvavá brvitá

karty druhů — lipnicovité / Poaceae

KATEGORIE:
NÁLEZY: ND MSP ČBS
MAPA: mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: dosud nedostatečně známé, nedostatečná pozornost;
  • rozšíření v ČR: roste převážně ve fytogeografických okresech termofytika. Nejvíce nálezů pochází z Dolního Poohří, Znojemsko-brněnské pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu, v mezofytiku byla nejčastěji sbírána v Budějovické a Ostravské pánvi; rozšíření je dosud stále nedostatečně známé, nedostatečná pozornost, taxonomická hodnota poddruhu sporná;
  • biotopy: většinou nalézána v kolejištích, občas také ve spárách chodníků;
  • popis: květenství složené z prstovitě odstálých 5-8 i více lichoklasů, horní pleva zdéli 1/3-3/4 klásku, plucha dolního květu s brvami; kvete: VII-X;
LITERATURA:
  • Rys J. (2010): Rozšíření rosičky lysé (Digitaria ischaemum) a r. krvavé (D. sanguinalis) v České republice. – Ms. – Bakalářská práce – www odkaz;

Foceno u Nového Jičína (19. 8. 2014).

Kartu zpracoval: P. Kocián
(poslední aktualizace 5.7.2014)