Draba nemorosa – chudina hajní

karty druhůBrassicaceae – brukvovité

KATEGORIE:C1 b / CR (2017)

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: nejseverovýchodnějším údajem byl druhotný výskyt v Lutíně na Olomoucku v roce 1985 (leg. Č. Deyl, OLM), nyní byla sbírána i v Ostravě (2021);

rozšíření v ČR: primárně jen v termofytiku jihovýchodní Moravy, kde probíhá západní hranice rozšíření, sekundárně je známa z několika málo desítek převážně novodobých lokalit ruderální povahy, a to v nižších polohách po celé ČR;

biotopy: suché travnaté stráně, světlé, zejména borové lesy, okraje křovin, vzácněji na polích, vinicích, náspech a podél komunikací, zvláště železnice, roste především na lehkých hlinitopísčitých až písčitých půdách, nově se šíří po železničním svršku;

znaky: jednoleté až dvouleté byliny s lodyhami přímými, až 40 cm vysokými; přízemní listy obvejčité až podlouhlé, bázi zúžené v řapík, lodyžní listy přisedlé; hrozen koncový, až 60květý za květu silně stažený, za plodu nápadně prodloužený; korunní lístky žluté; plodní stopky 8–15 (–25) mm dlouhé, šešulky úzce eliptické až úzce obvejčité (4–)5–7 mm dlouhé a 1,5–2,0 mm široké, s 22–50 hnědými semeny, semena 0,6–0,7 mm dlouhá; kvete (IV–) V (–VI);

LITERATURA:Chrtek J. (1992): Draba L. – chudina. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 3: 152–155, Academia, Praha.

Foceno v Ostravě – Mariánských Horách 29.4.2021 a 28.5. 2021.

Kartu zpracoval: David Hlisnikovský
(poslední aktualizace 30. 8. 2021)