Ranunculus arvensis – pryskyřník rolní

— pryskyřníkovité / Ranunculaceae

KATEGORIE:naturalizovaný neofyt
NÁLEZY:ND MSP ČBS
MAPA:mapa na pladias.cz
mapa na NDOP AOPK ČR
POZNÁMKA:
  • rozšíření na severovýchodě ČR: roste především v mezofytiku, častější ve Slezsku;
  • rozšíření v ČR: druh v minulosti značně ustoupil, ale v posledních letech byl (znovu)objeven na řadě lokalit;
  • biotopy: na humusem i bázemi chudých půdách; výslunné kamenité stráně – úhory, meze, náspy, lomy, též na písčinách narušená místa v mezofilních loukách převážně na místech s nezapojenou vegetací;
  • znaky: hustě chlupaté rostliny s 14-18květými vijany bez listenů, za květu s trubkovitými, za plodu až zvonkovitými kalichy, korunní trubka z kalicha vyčnívající špinavě bílá až krémově žlutá barva mladých květů, starší květy modré; kvete V;
  • poznámka: byť se v posledních letech v okolních státech segetálně (plevelně) šíří, vzhledem k archeofytní povaze druhu a vzácnosti u nás si zasluhuje vážit kategorii ohrožení.
LITERATURA:
  • Křísa B. (1988): Ranunculus L. – pryskyřník. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České republiky 1: 425–446, Academia, Praha.

Kartu zpracoval: P. Kocián