Kniha Fenomén Velká kotlina v edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2021

V nově vydaném edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2021 nalezneme v sekci “Mimo edice – přírodní vědy” zmínku o připravované dvoudílné knize znalce jesenické flóry a vegetace Lea Bureše pod názvem Fenomén Velká kotlina. První díl by se měl věnovat flóře, vegetaci a fauně, druhý navazující díl by měl obsáhnout téma geodiverzita, biodiverzita, ochrana přírody.

Anotace prvního dílu: “Ledovcový kar Velká kotlina v Hrubém Jeseníku je řazen mezi druhově nejbohatší botanické lokality České republiky. Na pestrost flóry a vegetace je vázáno také druhové bohatství fauny, především bezobratlých. První díl monografie o Velké kotlině obsahuje podrobné floristické, fytocenologické a faunistické údaje vycházející z téměř padesátiletých autorových terénních výzkumů a z rešerší dosavadní odborné literatury, včetně prací z 19. století. Obsahuje podrobné mapy aktuální vegetace z roku 1974 a 2009 a jejich srovnání. Digitální mapy a souborné fytocenologické tabulky jsou na přiloženém CD. Soupisy druhů cévnatých rostlin, lišejníků, mechorostů, hub, bezobratlých živočichů a obratlovců, jakož i unikátních fytocenóz a biotopů dokumentuje několik stovek barevných fotografií. Přílohou knihy je také tištěná mapa zavedené místní toponymie jednotlivých terénních útvarů a vodotečí.”

Anotace druhého dílu: “Kniha navazuje na první díl, který podává přehled o druhové diverzitě. V tomto dílu autor vysvětluje příčiny druhového bohatství rostlin a živočichů, které je dáno vysokou různorodostí stanovištních poměrů, změnami během postglaciálního vývoje i opakovanými antropickými vlivy. Na základě vlastních terénních výzkumů je zpracován geologický a pedologický přehled, hydrologické poměry a podrobně právě i antropické vlivy. V historii je popisována pastva ovcí a skotu, travaření, lesní hospodaření i hornická činnost, včetně teprve nedávno objevených středověkých dolů. Poprvé je zde zpracován přehled všech sněhových lavin od konce 19. století po současnost. Kniha obsahuje několik různě starých map a velké množství fotografií, včetně snímků lavin, půdních profilů, potoků a vodopádů. V závěrečné části se zabývá problematikou ochrany přírody této unikátní lokality.”

Autor Leo Bureš je zárukou kvalitního zpracování tématiky Velké kotliny, kteréžto se věnuje soustavně mnoho desetiletí. Nezbývá než dodat, že oba díly by neměly chybět v knihovničce nejen botaniků, ale také zájemců z řad širší veřejnosti o poznání Velké kotliny. Datum vydání zatím nebylo stanoveno, proto sledujte internetové stránky nakladatelství Academia.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.