Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky ve Vsetínských vrších – krátký report

V sobotu 10. září 2016 proběhla bryologická exkurze ve Vsetínských vrších zaměřená tentokrát na mokřady a prameniště ve dvou maloplošných chráněných územích na katastru obce Růžďka, a to PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník.

Devět účastníků včetně vedoucích nelitovalo obětovat volnou sobotu a vypravili se probádat bryoflóru výše zmíněných přírodních památek. Nejdříve došlo na průzkum PP Lúčky-Roveňky, kde je předmětem ochrany kromě bohaté populace pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), také mokřadní flóra a vegetace. Bohužel přímo na místě jsme zjistili, že památka není pokosená a tak bylo mnohem obtížnější dostat se k mechovému patru. Přesto jsme prozkoumali jak sušší části rezervace, tak zejména mokřady as. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960, kde jsme očekávali zajímavější zástupce mechorostů. Zaznamenali jsme vlhkomilné mechy károvku hrotitou (Calliergonella cuspidata), drabík stromkovitý (Climacium dendroides) a na jednom místě také krondlovku netíkovitou (Fissidens adianthoides). Další navštívená lokalita je vzdálená necelý 1 km a tak zbyl i čas na průzkum bryoflóry na trase mezi dvěma zmíněnými PP. Nejzajímavější bylo tlející dřevo v zářezu lesní cesty, na kterém rostly játrovky – dva zástupci rodu stěkovec (Riccardia) – R. latifrons a R. chamaedryfolia.

V PP Růžděcký Vesník byly luční porosty vzorně pokoseny a část i vypásána ovcemi, ale bohužel prameniště s kruštíky bahenními (Epipactis palustris) bylo vyschlé a sucho se podepsalo i na mechovém patru, které bylo značně ochuzené. Přesto nás zde čekal zajímavý nález – poměrně bohatá plodná populace miniaturního mechu prchavka (Ephemerum) na obnažené půdě v pokosené louce.

Při návratu k autům byl nalezen také invazní mech rovnozub čárkovitý (Orthodontium lineare) na smrkovém pařezu v lese nad PP Růžděcký Vesník.

Podrobný seznam všech nalezených taxonů z celé trasy exkurze najdete ve Zprávách MSP ČBS.

p9102221_skubesovaFoto 1. Mokřadní mech krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), který patří na červeném seznamu mechorostů ČR do kategorie LC-att.

p9102207_skubesovaFoto 2. Játrovka pobřežnice vápnomilná (Pellia endiviifolia) s charakteristickým větvením konců stélek (“parůžky”).

img_9762_jtkacikovaFoto 3. Účastníci bryologické exkurze v PP Lúčky-Roveňky.

img_9788_jtkacikovaFoto 4. Prameniště v PP Lúčky-Roveňky as. Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae.

———————————–

Text: Jana Tkáčiková, Svatava Kubešová

Foto: Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2016. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.