Floristický minikurz v Leštině u Zábřehu – krátký report

Letošní floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS „Zábřeh“, který proběhl v termínu 12.–14. června, je za námi. Základnu letošního minikurzu tvořila malá obec Leština, situovaná východně Zábřehu na okraji Vitošovských vápenců. Celkem 30 účastníků propátralo na 14 exkurzních trasách území Hanušovické vrchoviny a okrajově také Zábřežsko-uničovského úvalu. Mezi nejčastěji navštěvovaná stanoviště patřily suché louky a pastviny, lesní okraje a listnaté lesy. Vedení tras se laskavě ujali J. Tkáčiková, D. Hlisnikovský, V. Taraška a organizátoři kurzu M. Dančák a M. Hroneš. S určováním a hledáním pomáhala i řada dalších účastníků.

V průběhů tří dnů byla nalezena řada vzácnějších druhů rostlin. K těm zajímavějším nálezům patří záraza bílá pravá (Orobanche alba subsp. alba), kontryhel Walasův (Alchemilla walasii) a k. baltský (A. baltica), vikev panonská pravá (Vicia pannonica subsp. pannonica), vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis), modřenec chocholatý (Muscari comosum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), černýš rolní (Melampyrum arvense), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), blín černý (Hyoscyamus niger), třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum) a rozrazil jarní (Veronica verna). Z nepůvodních druhů nás na části exkurzí provázela čechřice vonná (Myrrhis odorata). Překvapivý byl nález několika zplanělých geograficky nepůvodních druhů, zejména hadince červeného (Echium maculatum), hadího mordu španělského (Scorzonera hispanica) a prustky obecné (Hippuris vulgaris). Řadou nových lokalit se také potvrdila současná expanze pomněnky různobarvé (Myosotis discolor) a mrvky myšího ocásku (Vulpia myuros)

Počasí nám téměř po celou dobu přálo, někdy až příliš a horko bylo chvílemi až úmorné. Doufáme proto, že si účastníci kromě cenných zážitků a opálení neodvezli z minikurzu také úpal či úžeh. Oblast Hanušovické pahorkatiny se ukázala být poměrně pestrá a díky našemu úsilí se podařilo doplnit údaje o výskytu řady rostlinných druhů, které z území zcela chybí. Výsledky budou co nejdříve publikovány formou vydání přílohy ke Zprávám Moravskoslezské pobočky ČBS. Nezbývá než poděkovat všem za účast a těšit se na další minikurz, který by se měl konat příští rok na Opavsku.

text: M. Hroneš

foto: M. Dýma, D. Hlisnikovský, H. Kočvarová, Z. Lukeš, A. Uvírová a K. Vojtěchová

Foto 1. Vápencový lom ve Vitošově.

Foto 2. Blín černý (Hyoscyamus niger) u Brníčka.

Foto 3. Pozdvižení nad prustkou na parkovišti u Brníčka.

Foto 4. Prustka obecná (Hippuris vulgaris) u Brníčka.

Foto 5. Mírovský hrad.

Foto 6. Záraza bílá (Orobanche alba) u Hynčiny.

Foto 7. Vikev panonská (Vicia pannonica) u Hynčiny.

Foto 8. V navštívené oblasti se vyskytovala i řada karpatských prvků, např. pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides).

Foto 9. Hradní vrch v Hoštejně.

Foto 10. Zplanělý hadinec červený (Echium maculatum) u Kosova.

Foto 11. Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) u Bludova.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2020, Floristické minikurzy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.