Za jarním aspektem na Skaličku – krátký report

Letos první pobočková exkurze vedla do území ohroženého výstavbou vodního díla Skalička na řece Bečvě. Jarní termín exkurze měl zaručit, že uvidíme v květu většinu jarních geofytů, jak v luzích podél Bečvy, tak na svazích v karpatských ostřicových dubohabřinách. Pestrá skupina zájemců složená z řad profesionálních botaniků a bryologů, ale i nadšenců, kterým není lhostejný osud řeky Bečvy, se sešla v sobotu na nádraží v Hustopečích nad Bečvou. I přes studené počasí a občasnou dešťovou přeháňku se podařilo zvládnout naplánovanou trasu exkurze.

Hned v úvodu se oddělila skupinka bryologů, jejichž tempo nebylo slučitelné s rychlou chůzí většiny, přesto i jim se podařilo projít luhy po obou stranách Bečvy včetně EVL Hustopeče-Štěrkáč a také PR Doubek a najít několik zajímavých (a ohrožených) druhů mechorostů. Mimo to byla nalezena také poměrně bohatá populace ohrožené rostliny krtičníku žláznatého (Scrophularia scopolii) na okraji PR Doubek a u Bečvy nová lokalita parazitické zárazy devětsilové (Orobanche flava) v tuto dobu v podobě uschlých loňských lodyh.

Skupina botaniků v čele s Martinem Dančákem potvrdila hned v úvodu exkurze výskyt kriticky ohrožené bledule letní (Leucojum aestivum), která má v luzích u Hustopečí nad Bečvou poslední recentní naleziště proti proudu Bečvy. Opodál rostl v lužním lese také další ohrožený druh, lipnice oddálená (Poa remota). Přes štěrkové náplavy nedaleko osady Kamenec jsme nakonec dorazili na mokřadní louky na pravém břehu Bečvy mezi Černotínem a Špičkami, kde se nám podařilo potvrdit výskyt dnes již velmi vzácných bahenních pampelišek (Taraxacum sect. Palustria).

Část účastníků zakončila exkurzi příjemným posezením a občerstvením v osadě Kačena, bryologická část pokračovala zpět do Hustopečí n. B. a dál pátrala v luzích po mechu lesklec dlouholistý (Plagiothecium latebricola), který se bohužel nepodařilo objevit.

bledule letní

Bryoparazitická houba Octospora phagospora

Bryoparazitická houba Octospora leucoloma

———————————————-

text: J. Tkáčiková, M. Dančák

foto: J. Tkáčiková, B. Hertlová, Z. Egertová, V. Taraška

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2017. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.