Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů – krátký report

V sobotu 15. září vyrazila pěti členná skupina pod vedením Víťi Pláška prozkoumat svahy nejvyššího vrcholu Vsetínských vrchů Vysoké (1024 m n. m.). I přes značné sucho se podařilo najít nejen přes 40 druhů mechorostů, ale i poměrně dost jedlých hub.

Bohužel jsme nenašli žádný z předem avizovaných vzácných druhů mechorostů (Lophozia ascendens, Obtusifolium obtusum, Orthotrichum scanicum), ale narazili jsme na jiné zajímavosti. Např. na okraji lesní cesty rostl mech baňatka bělavá (Brachythecium albicans), na skalkách játrovka kýlnatka zavlažovaná (Scapania irrigua), na kůře starých buků šurpek úhledný (Orthotrichum speciosum).

Po skončení exkurze jsme ještě na okraji obce Bílá nalezli novou lokalitu nápadného mechu pérovce hřebenitého (Ptilium crista-castrensis), jedná se teprve o čtvrtou recentní lokalitu tohoto druhu v Moravskoslezských Beskydech.

Text a foto: J. Tkáčiková

Foto 1. Účastníci exkurze.

Foto 2. Játrovka křehutka obecná (Chiloscyphus polyanthos).

Foto 3. Epifyty na bucích – s dominujícím šurpkem tenkožeberným (Orthotrichum affine).


Foto 4. Nápadný mech pérovec hřebenitý (Ptilium crista-castrensis).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.