Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku)

V neděli 2. září se konala letošní poslední floristická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS (exkurze však ještě nekončí – v září se bude konat bryologická exkurze do Jeseníků). Cílem bylo tentokrát Ostravsko – přesněji okolí železnice na trati Bohumín – Vrbice a oblast tzv. heřmanické sopky, což je jedna ze dvou termoaktivních hald na Ostravsku. Zaměření exkurze bylo dáno lokalitou – ruderální flóra a vegetace. Vedoucím exkurze byl David Hlisnikovský.

I když by nezasvěcený mohl pochybovat, že na Ostravsku (obvzláště na daných lokalitách) bude vůbec něco k vidění, opak byl pravdou a ti, kteří nedorazili udělali velkou chybu. Možnost, že se podívají do míst velmi zajímavých nejen z botanického hlediska, měli tento rok jedinečnou.

Už podél železniční trati bylo k vidění bohaté spektrum ruderálních a invazních druhů. Vedle nich nám David ukázal také několik zajímavostí, jako např. hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia, C4b druh) nebo pěknou populaci úporku hrálovitého (Kickxia elatine, C2 druh). U pole s nepřehlédnutelným laskavcem krvavým (Amaranthus cruentus) jsme díky dobrému didaktickému výkladu porovnávali pět dalších druhů rodu Amaranthus rostoucí v okolí.

Po úvodním historickém a geografickém výkladu jsme pak stoupali na samotnou haldu. Prošli jsme ji křížem krážem, od březových lesíků přes mokřadní biotopy až po spálenou a doutnající část skládky. A že se vegetaci na minerálně bohatém a výhřevném podkladu docela daří dosvědčuje bohaté zastoupení druhů, které jsme měli možnost poznat. Jmenovat lze Diplotaxis muralis a D. tenuifolia, Panicum capillare, bohaté populace Portulaca oleracea, ve vodě Najas marina, Potamogeton trichoides a řadu dalších. Velmi přehledně a prakticky nám byly prezentovány dva determinačně ne příliš snadné rody ruderální flóry – Atriplex a Chenopodium, a to včetně ukázek všech běžnějších druhů, které v tomto kraji můžeme potkat. Závěrem jsme na vlastní oči viděli (i cítili) výsledky termických pochodů pod povrchem heřmanické haldy.

Za velmi zdařilou exkurzi patří dík jejímu vedoucímu – Davidovi Hlisnikovskému, a také Zdeňkovi Vrublovi, který přispěl k objasnění některých determinačně problematických druhů.


Prezentace druhů nalézaných podél železnic.


Pole s Amaranthus cruentus.


Praktická determinace některých zástupců rodu Amaranthus.


Halda bývalého dolu Heřmanice je již v některých částech zarostlá vegetací.


Prohořívající zbytky uhlí uvnitř haldy formují vegetaci nad povrchem.


Výtvor termických pochodů.


Na navážkách hlušiny rostou bohaté populace merlíku hroznového (Dysphania botrys, dříve známý pod jménem Chenopodium botrys)


Prohořívající hlušina.


Na hlušině byly k vidění merlík hroznový, laskavec bílý a šrucha zelná pravá.


Úporek hrálovitý (Kickxia elatine) na železničním svršku.


Detail květu úporku hrálovitého.

Text a foto: Marie Popelářová

Seznam taxonů (sestavila Jana Tkáčiková):

1. plochy podél kolejí v úseku trati Bohumín – Vrbice:
Amaranthus retroflexus
Anchusa officinalis
Arabidopsis arenosa subsp. arenosa
Berteroa incana subsp. incana
Centaurea stoebe
Conyza canadensis
Dianthus armeria
Digitaria sanguinalis var. pectiniformis
Digitaria sanguinalis var. sanguinalis
Erigeron annuus subsp. annuus
Erigeron annuus subsp. septentrionalis
Erysimum durum
Erysimum cheiranthoides subsp. cheiranthoides
Erysimum virgatum
Euphorbia esula subsp. esula
Fallopia convolvulus
Fallopia dumetorum
Galeopsis angustifolia
Kickxia elatine subsp. elatine
Lathyrus nissolia subsp. nissolia
Lathyrus sylvestris var. platyphyllos
Lepidium densiflorum
Lepidium ruderale
Microrrhinum minus
Oenothera biennis
Oenothera pycnocarpa
Oenothera rubricaulis
Partenocissus inserta
Potentilla argentea
Potentilla intermedia
Potentilla supina
Reseda lutea
Reynoutria ×bohemica
Reynoutria japonica
Rumex maritimus
Rumex thyrsiflorus
Scabiosa ochroleuca
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Stachys annua

2. okraj pole u železnice (Vrbice)
Amaranthus cf. ×ozanonii
Amaranthus cruentus
Amarathus powelii
Malva alcea
Senecio viscosus
Verbascum phlomoides

3. úpatí haldy, polní cesta mezi zatopenými sníženinami
Euphorbia stricta
Chaerophyllum bulbosum
Impatiens glandulifera
Impatines parviflora
Inula helenium
Salix euxina
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Symphyotrichum cf. novi-belgii

4. Heřmanická halda
Amaranthus albus
Atriplex patula
Atriplex sagittata
Betula pendula
Carlina vulgaris
Digitaria ischaeum
Diplotaxis muralis
Diplotaxis tenuifolia
Dysphania botrys
Epilobium dodonaei
Eragrostis minor
Erigeron acris s. str.
Filago arvensis
Herniaria glabra
Hieracium lachenalii
Hieracium sabaudum
Chenopodium album s. str.
Chenopodium ficifolium
Chenopodium glaucum
Chenopodium polyspermum
Chenopodium rubrum
Chenopodium striatiforme
Chenopodium strictum
Chenopodium suecicum
Inula conyzae
Panicum capillare subsp. capillare
Pilosella bauhini
Pilosella piloselloides
Pilosella officinarum
Portulaca oleracea subsp. oleracea
Pyrola minor
Rumex maritimus
Salix caprea
Sedum spurium
Setaria pumila
Setaria viridis
Solanum nigrum

5. staré odkalovací zdrže
Eleocharis palustris
Myriophyllum spicatum
Najas marina
Potamogeton trichoides
Stuckenia pectinata
Typha latifolia


PŘÍŠTÍ EXKURZE — 15. 9. 2012 (So)

Bryologická exkurze do údolí Šumného a Hraničního potoka v Hrubém Jeseníku spojená s návštěvou lokality Cystopteris sudetica
více info

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2012. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.