Archiv

Rostlina roku 2022 – Mapujeme červenokvěté hlaváčky. Přidáte se?

Již druhým rokem vyhlašuje Hlavní výbor České botanické společnosti Rostlinu roku. Ohlédnutí za pilotním ročníkem, kdy byl titul propůjčen vstavači kukačce (Anacamptis morio), naleznete na stránkách časopisu Živa (https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ohlasy-rostliny-roku-2021.pdf). V roce 2022 byl za Rostlinu roku vybrán zástupce teplomilných plevelů, hlaváček … Celý příspěvek

Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko – krátký report

Při plánování exkurze na Osoblažsko, při které jsme chtěli vyrazit za prstnatci bezovými zprvu panovaly mírné obavy, zda tou dobou už nebude vegetačně pozdě, abychom ještě nějaké viděli. S postupem letošního chladného jara se situace obrátila a otázkou bylo, zda nebude … Celý příspěvek

NOVÁ KNIHA: Atlas machorastov Slovenska

V závěru roku 2021 připravilo Vydavateľstvo VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied pro zájemce o bryologii novou publikaci pod názvem Atlas machorastov Slovenska. Knihu sepsali autoři R. Šoltés, K. Mišíková, J. Kliment, D. Dítě, Z. Homolová a M. Mútňanová. Atlas machorastov … Celý příspěvek

Bryologická vycházka do Štramberka a okolí – krátký report

Začíná se asi formovat nová tradice – při první letošní exkurzi Moravskoslezské pobočky ČBS do Štramberka opět mrzly ruce – tentokrát při hledání kriticky ohroženého mechu Entosthodon muhlenbergii. Možná i proto mech nebyl nalezen, zato všechny další předpokládané druhy jsme … Celý příspěvek

Konference ČBS Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity se konala 2. a 3. dubna 2022 v Brně

V areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích se koná ve dnech 2.–3. dubna 2022 konference České botanické společnosti pořádaná ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Masarykovou univerzitou na téma Velkoplošná ochrana a … Celý příspěvek

Preslia v novém, lepším či horším?

Jak se již delší dobu připravovalo, došlo nyní k výrazné změně ve vydávání časopisu České botanické společnosti zvaném Preslia. Časopis přechází z tištěné formy pouze na formu elektronickou. Stalo se tak 24. 3. 2022. Dochází tak po 107 letech a … Celý příspěvek

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2022 – krátký report

V sobotu 19. března 2022 se uskutečnilo v nově zrekonstruovaném zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Oproti minulému roku, kdy kvůli pandemii koronaviru probíhalo setkání online, se letošní setkání konalo již tradičně za osobní přítomnosti členů. Do Valašského Meziříčí dorazilo na … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11 na 80 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2021. VYŠLY 7.3.2022. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 11 za 100 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. OBSAH Zprávy Moravskoslezské pobočky … Celý příspěvek

Opustil nás Vít Grulich

Smuteční obřad se uskuteční v českobudějovickém krematoriu, dne 4. 3. 2022 ve 13.00 hodin. Poté si ještě půjdeme společně zavzpomínat na Vítka a sejdeme se na Jihočeské univerzitě, Přírodovědecké fakultě, Branišovská 1760, České Budějovice, Budova C, posluchárna C2, vchod je zde: 48.9775464N, 14.4453103E … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Tragus racemosus – bodloplev hroznatý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Tragus racemosus – bodloplev hroznatý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Opravil Emanuel

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska. Emanuel Opravil se narodil 28. února 1933 v Kvasicích u Kroměříže a byl zakladatelem naší moderní archeobotaniky a jejím významným představitelem nejen v tehdejším Československu. Mnoho … Celý příspěvek

Malá flóra Slovenska – Kľúč na určovanie cievnatých rastlín – vyjde v roce 2022?

Znalci slovenské botaniky jistě vědí, že již několikerým rokem se připravuje pod vedením bratra Dominika Romana Letze publikace Malá flóra Slovenska – Kľúč na určovanie cievnatých rastlín. Jedná se o dlouho očekávanou monografii, která přináší ucelený, kriticky revidovaný a aktuální … Celý příspěvek

Květena České republiky – díl devátý v roce 2022?

V nově vydaném edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2022 nalezneme v sekci „Mimo edice – přírodní vědy“ zmínku o připravovaném 9. díle kompendia Květena České republiky s touto anotací: „Devátý díl završuje unikátní devítisvazkové kompendium Květena České republiky, které představuje v české literatuře … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 321/2021

Vyšlo číslo 321/2021 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Taraška V., Hradílek Z. & Vojtěchová K.: Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny Bábková Hrochová M.: Zajímavý nález bračky … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (15.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Patnácté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit jednoho druhu mechorostu a 20 … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 56/2 (2021)

Vyšlo číslo 56/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát je číslo přímo „napěchováno“ články tématicky zaměřenými k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo obsahuje několik zajímavých příspěvků: J. Danihelka a D. Hlisnikovský prezentují výsledky výzkumů rudištní flóry v textu Paběrky z moravskoslezských … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Komentovaná prohlídka výstavy Smrk

Nový taxon v Kartách druhů: Euphorbia saratoi – pryšec zapeklitý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Euphorbia saratoi – pryšec zapeklitý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným taxonem … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. – VÝZVA

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska je seriál o zajímavých a regionálně významných vyšších rostlinách, nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2008 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (býv. Časopis Slezského zemského muzea v … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska – výzva

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska je nový seriál o ohrožených či jinak významných nebo zajímavých taxonech makromycetů, tedy hub s nápadnými a okem dobře postřehnutelnými plodnicemi nebo stromaty o velikosti nejméně 0,2 cm nalezených recentně na území severní … Celý příspěvek